søg
baggrund
gæstebog
efterlyser..


  

Normal søgning:
Ved normal søgning kan du indtaste en stump tekst i Søgetekst-feltet og søge efter sange med dette præcise indhold.
Fx kan du indtaste i Søgetekst-feltet indtaste:
   gik en tur
og du vil finde to sange, hvor netop denne tekst stump optræder
Du kan også i normal søgning indtaste komponistens / tekstforfatterens efternavn , fx Weyse, Grundtvig, Larsen eller lign.
Fx vil en søgning på Norman give alle Kai Norman Andersens dejlige sange.

Udvidet søgning:
Her kan du specificere 1-3 forskellige søgeord, som blot skal optræde een gang i teksten.
Fx hvis du søger en sang, hvor du kun husker, at navnene Susanne, Tove og Lis optræder.
Eller måske søger du en salme, hvor ordene Paradis og Fugl optræder.
Søgeordet vin finder bl.a. vin, vinmark, vinter (!), brændevin og svin(!).